mandag den 1. november 2010

Valg og konsekvenser

Vi står overfor valg i vores liv hver eneste dag og ved alle valg følger konsekvenser, store som små. spørgsmålet er hvor mange af disse valg og konsekvenser vi er bevidste om. Valg vi træffer idag kan vi måske se konsekvenserne af imorgen, eller måske først om tyve år.

Hvis vi kigger os omkring nu og tænker over de valg vi bevidst eller ubevidst har truffet har vi så overvejet konsekvenserne? Eller lever vi alle på "jeg tager livet en dag af gangen" tankegangen?

Jeg blev for nyligt kastet ud i en situation hvor jeg skulle gøre mig meget bevidst om mine valg og de konsekvenserne disse valg ville føre med sig. Pludselig så jeg mit liv stå for mig på et papir, sort på hvidt, med to kulonner hvor mine værdier, opdragelse, samfundsnormer mm var sat op. Hvilken side skal man vælge? Som så mange gange før bliver diskussionen om valget en kamp mellen hjernen og hjertet, vi ved som regel godt at hjernen ved bedst, men det er hjertet vi skal have med os.
Jeg tror jeg fandt en nogenlunde gylden mellemvej og håber ikke der kommer uventede konsekvenser. Men oplevelsen gav mig meget at tænke over.
Specielt da jeg blev opfordret til at tænke mig om når jeg valgte mine venner, og hvilke konsekvenser mine omgivelser kunne få på mit liv. Hvor tit tænker vi bevidst over vores valg af venner - og eventuelle konsekvenser disse venskaber kan medfølge?
Nu tænker jeg over det, men ved dog ikke hvad konklusionen bliver endnu.

Jeg mener at vi alle selv er ansvarlige for vores eget liv, vores egne valg og beslutninger og måden vores liv udformer sig. Selvfølgelig til en vis grad.
Men ikke desto mindre tror jeg også på ens miljøs betydning for sin udvikling.
Min hypotese er at en kriminel oftere vil udføre kriminelle handlinger i et miljø med andre kriminelle end med sine venner fra et mere samfundsvenligt miljø. Dette virker logisk og er ikke en opfordring til den holdning at det er vennernes skyld, men ens valg af venners konsekvenser. vi vælger selv at begynde at ryge, men de færreste starter vel hvis de kommer fra et antiryger miljø.

Jeg ved ikke helt hvor jeg vil hen med dette indlæg, formålet er nok bare at tænke over sine valg, store som små og tænke over sit liv.
En gang imellem kan det måske være sundt at spørge sig selv, hvis man kunne gå ti år frem i tiden, hvor vil vi så gerne se os selv, og hvilke råd ville vi give til vores nutidige person.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar